TCMB: YILLIK ENFLASYON GIDA VE TEMEL MAL GRUPLARINDA ARTTI

Merkez Bankası, yıllık enflasyonun gıda ve temel mal gruplarında  artarken, enerji grubunda gerilediğini, hizmet grubunda ise yataya  yakın seyrettiğini bildirdi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Aylık Fiyat Gelişmeleri  raporunu yayımladı.
Raporda gıda enflasyonundaki artışta hem işlenmemiş hem de  işlenmiş gıdanın etkili olduğu belirtilerek, “Temel mallardaki  yükselişte dayanıklı tüketim malları ana belirleyici olmuştur. Enerji  yıllık enflasyonundaki düşüşte, elektrik fiyatları kaynaklı baz etkisi  öne çıkmıştır. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık  enflasyonu artmıştır. B göstergesinin eğilimi yataya yakın  seyrederken, C göstergesinin eğilimi bir miktar gerilemiştir.”  değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporun ayrıntıları şu şekilde:
“Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 2,13 oranında artmış ve  yıllık enflasyon 0,14 puan yükselerek yüzde 11,89 olmuştur. Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 0,43 ve 0,16  puan artarak yüzde 12,00 ve yüzde 11,48 olarak gerçekleşmiştir.

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları  incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda, temel mal ve  alkol-tütün-altın gruplarının katkıları sırasıyla 0,33, 0,09 ve 0,07  puan artmış, enerji ve hizmet gruplarının katkıları ise sırasıyla 0,34  ve 0,01 puan azalmıştır.
Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalara göre B göstergesinin eğiliminde kayda değer bir değişim gözlenmezken, C  göstergesinin eğilimi bir miktar gerilemiştir. Bu dönemde, enflasyon  eğilimi temel mallarda düşüş kaydetmekle birlikte yüksek seviyesini  korumuş, hizmet grubunda ise yatay seyretmiştir.

Hizmet fiyatları Ekim ayında yüzde 0,71 oranında artmış, grup  yıllık enflasyonu büyük ölçüde yatay bir seyirle yüzde 10,92 olarak  gerçekleşmiştir. Yıllık enflasyon haberleşme ve ulaştırma  hizmetlerinde gerilerken, diğer hizmetlerde daha belirgin olmak üzere  lokanta-otel ve kira gruplarında yükselmiştir. Haberleşme hizmetleri  yıllık enflasyonu baz etkisi kaynaklı gerilemiş, ulaştırma hizmetleri  fiyatlarındaki ılımlı seyir bu dönemde de devam etmiştir. Lokanta-otel  grubunda yıllık enflasyon yemek hizmetlerinde yatay seyretmiş,  konaklama hizmetlerinde ise düşük seviyelerini korumuştur. Diğer   hizmetler grubunda döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle fiyatları artan  kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı ile sağlık hizmetleri  öne çıkmıştır.
Temel mal grubu enflasyonu Ekim ayında 0,41 puan artışla yüzde
12,09 olmuştur. Bu dönemde yıllık enflasyon dayanıklı mal ve diğer  temel mallarda yükselirken giyim ve ayakkabı grubunda gerilemiştir. Böylelikle, söz konusu gruplarda döviz kuru gelişmeleri ve sektörel  talep koşullarına bağlı ayrışma devam etmiştir. Altın hariç dayanıklı  mallarda yüksek fiyat artışları alt kalemler genelinde sürmüş   mobilya, otomobil ve beyaz eşya fiyatlarındaki artışlar öne çıkmıştır.

Bu dönemde, diğer temel mal grubu fiyatları da döviz kuru  gelişmelerine bağlı olarak bir önceki aya benzer bir artış (yüzde 1,43) kaydetmiştir. Giyim ve ayakkabı grubunda yeni sezon fiyat artışı  döneme özgü talep koşullarının da etkisiyle bir önceki yılın önemli  ölçüde altında kalmış ve yıllık enflasyon yüzde 2,02’ye gerilemiştir.

Enerji fiyatları Ekim ayında yüzde 2,09 oranında artmıştır (Tablo
1). Bu gelişmede yüzde 5,76 oranında artış gösteren elektrik fiyatları  öne çıkmış, katı yakıt ve akaryakıt fiyatları ise sırasıyla yüzde 2,56  ve 1,30 oranında yükselmiştir. Enerji grubu yıllık enflasyonu,  geçtiğimiz yılın aynı ayındaki elektrik fiyat ayarlaması kaynaklı  yüksek bazın etkisiyle 2,79 puan azalarak yüzde 3,98’e gerilemiştir.Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Ekim ayında 1,56 puan  artarak yüzde 16,51’e yükselmiştir. Bu dönemde yıllık enflasyon,  işlenmiş gıda grubunda 1,70 puan artışla yüzde 14,49’a yükselirken,  işlenmemiş gıda grubunda 1,31 puan artarak yüzde 18,78 olmuştur.

İşlenmemiş gıda grubunda mevsimsellikten arındırılmış veriler, meyve  fiyatlarındaki nispeten olumlu görünümün  etkisiyle taze meyve ve  sebze fiyatlarının gerilediğine, ancak diğer işlenmemiş gıda  fiyatlarının önemli ölçüde yükseldiğine işaret etmektedir. Bu  gelişmede, döviz kuruna duyarlılığı yüksek olan yumurta, bakliyat ve  pirinç kalemleri öne çıkmıştır. İşlenmiş gıda fiyatlarındaki artış alt  gruplar genelinde hızlanarak devam etmiş ve yüzde 2,18 olarak  gerçekleşmiştir. Nitekim bu dönemde ekmek ve tahıllar yüzde 2,66,  diğer işlenmiş gıda ise yüzde 1,91 oranında aylık fiyat artışı  sergilemiştir. Diğer işlenmiş gıda grubunda, katı ve sıvı yağlar aylık  yüzde 5,88 oranında fiyat artışıyla en çok dikkat çeken kalem  olmuştur. Bu gelişmelerle, taze meyve-sebze dışı gıda grubu yıllık  enflasyonu yüzde 15,69’a yükselmiştir.

Yİ-ÜFE

Yurt içi üretici fiyatları Ekim ayında yüzde 3,55 oranında  yükselmiş, yıllık enflasyon 3,87 puan artarak yüzde 18,20 olmuştur. Üretici fiyatlarında gözlenen bu artışta döviz kuru ve enerji dışı  emtia fiyatlarındaki gelişmelerin belirleyici olduğu  değerlendirilmektedir. Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğilimi bu dönemde belirgin  ölçüde yükselmiştir.”