TEMMUZ BÜTÇE AÇIĞI 29,7 MİLYAR TL OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle  denildi:
“2020 yılı Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 116,2  milyar TL, bütçe gelirleri 86,5 milyar TL ve bütçe açığı 29,7 milyar
TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 107,8  milyar TL ve faiz dışı açık ise 21,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Temmuz ayında 9 milyar 901  milyon TL fazla vermiş iken 2020 yılı Temmuz ayında 29 milyar 696  milyon TL açık vermiştir.
2019 yılı Temmuz ayında 17 milyar 620 milyon TL faiz dışı fazla  verilmiş iken 2020 yılı Temmuz ayında 21 milyar 240 milyon TL faiz  dışı açık verilmiştir.

    Bütçe Giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Temmuz ayı itibarıyla 116 milyar
225 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 8 milyar 456  milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 107 milyar 769 milyon TL olarak  gerçekleşmiştir.
2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1  trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten Temmuz ayında 116 milyar 225  milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 83  milyar 533 milyon TL harcama yapılmıştır.
Temmuz ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,1  oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme  oranı ise 2019 yılında yüzde 8,7 iken 2020 yılında yüzde 10,6  olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde
42,2 oranında artarak 107 milyar 769 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise
2019 yılında yüzde 9,0 iken 2020 yılında yüzde 11,3 olmuştur.

    Bütçe Gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Temmuz ayı itibarıyla 86 milyar
529 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 76 milyar 14  milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 8 milyar 592 milyon TL  olmuştur.
2019 yılı Temmuz ayında bütçe gelirleri 93 milyar 433 milyon TL  iken 2020 yılının aynı ayında yüzde 7,4 oranında azalarak 86 milyar
529 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe  gelirlerinin Temmuz ayı gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 10,6 iken
2020 yılında yüzde 9,0 olmuştur. 2020 yılı Temmuz ayı vergi gelirleri  tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 oranında artarak 76  milyar 14 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre  gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 7,7 iken 2020 yılında yüzde
9,7 olmuştur.”