TÜİK: 2019’DA TOPLAM SAĞLIK HARCAMASI 201 MİLYAR 31 MİLYON TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ

2019’da toplam sağlık harcaması 201 milyar 31 milyon TL olarak  gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya  göre, toplam sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre %21,7  artarak 201 milyar 31 milyon TL’ye yükseldi. Genel devlet sağlık  harcaması %22,5 artarak 156 milyar 819 milyon TL’ye ulaştı. Özel  sektör sağlık harcaması ise %18,8’lik bir artış oranı ile 44 milyar
212 milyon TL olarak tahmin edildi.

Toplam sağlık harcamasının %78,0’ı genel devlet bütçesinden  karşılandı

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı
2019 yılında %78,0, özel sektör sağlık harcamasının ise %22,0 olarak  gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine  bakıldığında, 2019 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu %51,7, merkezi  devlet %25,6, hanehalkları %16,7, sigorta şirketleri %2,9,  hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer  işletmeler %2,4, mahalli idareler %0,7’lik bir paya sahip oldu.

Cari sağlık harcaması 187 milyar 673 milyon TL olarak gerçekleşti

Cari sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre %21,1  artarak 187 milyar 673 milyon TL’ye yükseldi. Sağlık harcamaları  kapsamındaki yatırımlar %30,5 artarak 13 milyar 357 milyon TL’ye  ulaştı.

Toplam sağlık harcamasının %48,2’si hastanelerde yapıldı

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre  dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2019 yılında da değişmedi. Sağlık  hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları  içerisinde en büyük payı 2019 yılında %48,2 ile hastaneler oluşturdu.
Hastaneleri sırasıyla %25,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme  sunanlar ve %11,9 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sağlık harcaması 2 434 TL olarak gerçekleşti

Kişi başına sağlık harcaması 2018 yılında 2 030 TL iken, 2019  yılında %19,9 artarak 2 434 TL’ye yükseldi.
Toplam sağlık harcaması gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH)
%4,7’sini oluşturdu
Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı 2018 yılında %4,4 iken,
2019 yılında %4,7 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise
2018 yılında %4,1 iken, 2019 yılında %4,3 olarak gerçekleşti.

Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam içindeki payı %16,7  oldu

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten  sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre %17,4 artarak 33  milyar 626 milyon TL’ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının  toplam sağlık harcamasına oranı 2019 yılında %16,7 olarak gerçekleşti.