TÜİK: İŞSİZLİK ORANI TEMMUZ’DA %13,4 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ

İşsizlik oranı Temmuz’da %13,4 seviyesinde gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya  göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı
2020 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi  azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış  ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6  puanlık azalış ile %15,9 oldu.

İstihdam oranı %43,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde, bir önceki  yılın aynı dönemine göre 1 milyon 254 bin kişi azalarak 27 milyon 263  bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile %43,5 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin,  sanayi sektöründe 246 bin, hizmet sektöründe 761 bin kişi azalırken  inşaat sektöründe ise 114 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,4’ü  tarım, %19,6’sı sanayi, %6,1’i inşaat, %54,9’u ise hizmet sektöründe  yer aldı.

İşgücüne katılma oranı %50,3 olarak gerçekleşti

İşgücü 2020 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine  göre 1 milyon 622 bin kişi azalarak 31 milyon 491 bin kişi, işgücüne  katılma oranı ise 3,5 puanlık azalış ile %50,3 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı %32,7 oldu

Temmuz 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna  bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren  kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,3  puan azalarak %32,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı  çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,1 puan  azalarak %20,1 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı %13,7, istihdam oranı %48,3 oldu

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine  göre 0,5 puanlık azalışla %13,7, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6  puanlık azalışla %16,0 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2,7  puanlık azalışla %48,3, işgücüne katılma oranı ise 3,6 puanlık  azalışla %55,9 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı %25,9, istihdam oranı %30,4 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki  yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık azalışla %25,9, istihdam oranı  ise 4,5 puan azalarak %30,4 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı
6,8 puanlık azalışla %41,0 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de  istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4  puanlık artışla %29,8 seviyesinde gerçekleşti.