TÜİK: SİNEMA SALONLARININ SAYISI %4,5 AZALDI

Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre %4,5 azalarak 2 bin 698 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk  sayısı %6,0 azalarak 317 bin 763 oldu.

Sinema seyirci sayısı %69,5 azaldı

Sinema seyirci sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %69,5 azalarak 17  milyon 226 bin 952 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı %59,0 azalarak
13 milyon 255 bin 849 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı %83,6  azalarak 3 milyon 971 bin 103 kişi oldu.

Gösterilen yerli film sayısı %62,2 azaldı

Gösterilen film sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %62,0 azalarak
25 bin 960 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı %62,2  azalarak 10 bin 978 olurken, gösterilen yabancı film sayısı %61,9  azalarak 14 bin 982 oldu.

Tiyatro koltuk sayısı %24,5 azaldı

Tiyatro salon sayısı 2019/’20 sezonunda, 2018/’19 sezonuna göre %20,1  azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı %24,5 azaldı. Buna göre
2019/’20 sezonunda tiyatro salon sayısı 720 olurken, tiyatro salonu  koltuk sayısı 267 bin 857 oldu.

Tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı %40,4 azaldı

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında  2019/’20 sezonunda, 2018/’19  sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı %40,4  azalarak 20 bin 175 oldu. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif  eser gösteri sayısı geçen sezona göre %41,9 azalırken, yabancı/çeviri  eser gösteri sayısı %35,0 azaldı.

Tiyatro seyirci sayısı %43,1 azaldı

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2019/’20 sezonunda, 2018/’19  sezonuna göre %36,3 azalarak 6 bin 236 oldu. Tiyatro salonlarında  oynanan yerli/telif eser sayısı geçen sezona göre %35,7 azalırken,  yabancı/çeviri eser sayısı %39,8 azaldı. Tiyatro seyirci sayısı 2019/’20 sezonunda, 2018/’19 sezonuna göre %43,1 azalarak 4 milyon 492  bin 293 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona  göre %44,1 azalırken, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı %40,3 azaldı.

Tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri sayısı %37,9 azaldı

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında  2019/’20 sezonunda, 2018/’19  sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı %34,9  azalırken, oynanan çocuk eseri sayısı %37,9 azaldı. Bu dönemde tiyatro  salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı %36,9 azalırken,  çocuk eseri gösteri sayısı %44,6 azalarak 8 bin 446 oldu. Aynı dönemde  yetişkin eseri seyirci sayısı %40,6 azalırken çocuk eseri seyirci  sayısı %46,8 azaldı. Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’ne bağlı opera ve bale gösterisi 6 ilde  yapıldı. Türkiye genelinde 2020 yılında Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’ne bağlı  opera ve bale gösterisi 6 ilde yapıldı. Diğer taraftan, Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü’ne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk faaliyet  gösterdi.

Opera ve bale seyirci sayısı %20,5 azaldı

Opera ve bale seyirci sayısı 2019/’20 sezonunda, bir önceki sezona  göre %20,5 azalarak 256 bin 63 oldu. Orkestra, koro ve topluluklarda  seyirci sayısı 2019/’20 sezonunda, bir önceki sezona göre %41,9  azalarak 159 bin 969 oldu. Orkestra seyirci sayısı geçen sezona göre %29,5 azalarak 100 bin 260’a, koro seyirci sayısı %48,5 azalarak 26  bin 96’ya, topluluk seyirci sayısı ise %59,3 azalarak 33 bin 613’e  düştü.

Opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı %7,8 azaldı

Opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı ise aynı dönemde %7,8  azalarak 165 oldu. Bu eserlerin 89’unu yerli 76’sını ise yabancı  eserler oluşturdu. Yerli eserler 246 kez sergilenirken, yabancı  eserler 255 kez sergilendi. Yabancı eserleri 134 bin 405 kişi, yerli  eserleri ise 121 bin 658 kişi izledi.