Türkiye ekonomisinin net finansal değeri ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre GSYH’ye oranla 6.7 puan geriledi

2023 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde bir önceki döneme göre gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranla 6.7 puan gerileme kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), “Finansal Hesaplar Raporu 2023-II Çeyrek” sonuçlarını açıkladı.

TCMB’den yapılan açıklamaya göre, dönem sonu itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 66.1 trilyon TL, yükümlülükleri ise 74 trilyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların borçlarının GSYİH’ye oranı %56 seviyesinde gerçekleşirken, hanehalkının borçlarının GSYİH’ye oranı %12 seviyesinde kaydedildi.

Bu oranlara göre Türkiye hem hanehalkı hem de şirketler kategorisinde borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasında yer aldı.

Kaynak. Foreks Haber