Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde GSYİH’ye oranla 1 puan gerileme kaydedildi

ekonomik güven endeksi lira

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2022 yılı son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde bir önceki döneme göre gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranla 1 puan gerileme kaydedildi.

TCMB’den yapılan açıklamaya göre, dönem sonu itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 56 trilyon TL, yükümlülükleri ise 61,7 trilyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların borçlarının GSYİH’ye oranı %54,7 seviyesine gerilerken, hanehalkının borçlarının GSYİH’ye oranı %10,9 seviyesine geriledi.