Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği ana statüsü yayımlandı

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği organları, görev ve yetkileri ile çalışma esaslarını belirleyen ana statü yayımlandı.

Resmi Gazete’nin 28 Haziran tarihli sayısında yer alan ana statüye göre, birliğin merkezi İstanbul’da olacak ve yurt içinde gerekli teşkilatı kurabilecek.

Faaliyette bulunan ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, birliğin faaliyete geçtiği tarihi izleyen bir ay içinde birliğe üye olacaklar. Üyelik başvuruları, birlik organları oluşturuluncaya kadar Merkez Bankası tarafından sonuçlandırılacak.