TÜSİAD’IN ”DİJİTAL TİCARET SEKTÖRÜ RAPORU” YAYINLANDI

Türkiye – Çin Ekonomik İlişkileri / Sektörel Yuvarlak Masa Toplantıları- 5  kapsamında “Dijital Ticaret Sektörü Raporu” yayınlandı.


Raporda  Türkiye’nin dijital altyapısının geliştirilmesi için  teknoloji alanında ülke olarak büyük bir atılım yapmakta olan Çin ile  iş birliği yapılması ve Çin’den Türkiye’nin dijital ticaret  girişimlerine yatırım çekilmesinin önemine dikkat çekildi.


TÜSİAD Çin Network çalışmaları kapsamında, Türkiye ve Çin  arasındaki ekonomik ilişkilere katkı vermek amacıyla, potansiyel  teşkil eden sektörler özelinde, ilgili kamu yetkilileri ve her iki  ülkeden özel sektör paydaşlarının katılımıyla yuvarlak masa  toplantıları düzenlenmektedir. Bu çerçevede, “ulaştırma/lojistik”,  “turizm”, “bilgi ve iletişim teknolojileri”, “gıda ve tarım ürünleri”  sektörlerini ele alan toplantılar düzenlendi. Son sektörel yuvarlak  masa toplantısında ise dijital ticaret alanında iki ülke arasındaki  işbirliği olanaklarına odaklanıldı ve bu çerçevede bir TÜSİAD raporu  yayınlandı.
Atlı Global işbirliğinde hazırlanan rapor, Türkiye ve Çin arasında  dijital ticaret konusunda aşağıdaki üç alanda fırsatları irdeliyor ve  bir dizi politika önerisi içeriyor.

-Çin’in küresel dijital ticaret platformları

-Çin ile teknoloji alanında iş birliği

-Çin’den Türkiye’nin dijital ticaret girişimlerine yatırım çekilmesi

Raporda şu hususa dikkat çekiliyor:

“Dijital ticaret kapasitesinin artırılması noktasında bu alanda  dünyada öncü konumda olan Çin ile iş birliği Türkiye için önemli  faydalar sağlayacaktır. Bu bağlamda, Türk firmalarının Çin’in küresel  dijital ticaret platformlarında faal bir şekilde yer almaları  ülkemizin e-ihracat hacmini artırmaya katkıda bulunacağı gibi, Türkiye’nin dijital altyapısının geliştirilmesi için teknoloji  alanında ülke olarak büyük bir atılım yapmakta olan Çin ile iş birliği  yapılması ve Çin’den Türkiye’nin dijital ticaret girişimlerine yatırım  çekilmesi öncelikli olarak gündemde yer alması gereken konulardır.”
Serkan Sevim: Dijital altyapılarımızın gelişimi ve üniversite  gençliğimizin dijital meslekler konusundaki eğitiminde Çin ile beraber  hayata geçirebileceğimiz büyük fırsatlar görüyoruz.
TÜSİAD’ın Türkiye-Çin ilişkilerini son derece önemsediğini ifade  eden TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masa Başkanı Serkan Sevim şu ifadeleri kullandı:


“Son 15 yılda dünya ekonomisindeki dijitalleşme ile gerçekleşen  dönüşüm sonucunda başta Çin olmak üzere Asya menşeili şirketlerin  dünya pazarından aldığı pay artmaktadır. Gerek dijital  altyapılarımızın gelişimi, gerekse 8 milyonu bulan üniversite  gençliğimizin dijital meslekler konusundaki eğitimi konularında Çin  ile beraber hayata geçirebileceğimiz büyük fırsatlar görüyoruz.”
Korhan Kurdoğlu: Çin ile iş birliği, Türkiye’nin küresel dijital  ekosistem içerisindeki konumunu güçlendirmesine büyük katkılar  sağlayacaktır.


TÜSİAD Çin Network Başkanı Korhan Kurdoğlu  Çin’in, perakende  dijital ticarette dünyada en büyük hacme sahip olan ülke olduğu gibi,  bu alanda en yüksek büyüme hızına sahip olan ülkelerden birisi  konumunda bulunduğuna dikkat çekti. Kurdoğlu, Çin ile iş birliğinin, Türkiye’nin dijital ticaret altyapısını geliştirmesi ve küresel  dijital ekosistem içerisindeki konumunu güçlendirmesine büyük katkılar  sağlayacağını ifade etti.