Uluslararası Yatırım Pozisyonu, eylül ayında 298.3 milyar dolar açık verdi

2023 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre % 1.4 oranında azalışla 304 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise %3.6 oranında azalışla 602.4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -316.7 milyar ABD doları iken 2023 Eylül sonunda -298.3 milyar ABD doları seviyesinde oluştu.

TCMB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre % 5.1 oranında azalışla 122,2 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 1.4 oranında azalışla 119.1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 3.1 oranında artışla 46,4 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre %20.2 oranında azalışla 163.3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre % 3.5 oranında artışla 96,6 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre % 11.4 oranında artışla 32,1 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 7.3 oranında azalışla 1.2 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 4.7 artışla 43.9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre % 4.7 oranında artarak 342.5 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre % 2.9 oranında azalarak 40.4 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 12.3 oranında artarak 15.9 milyar ABD doları olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku % 7.7 oranında artarak 60.2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 0.8 oranında azalarak 100.3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.”