Yapı Kredi, 3 milyar TL ve 200 milyon euro nominal tutara kadar İTMK ihracı için yetki verdi

Yapı Kredi Bankası, 3 milyar TL nominal tutara kadar yurt içinde, 200 milyon euro veya muadili yabancı para,Türk lirası nominal tutara kadar yurt dışında ipotek teminatlı menkul kıymetin ihraç edilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verdi.

Yapı Kredi’den KAP’a yapılan açıklamada, Banka Yönetim Kurulu’nun 15.02.2024 tarihli kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Banka tarafından bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde ve sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip toplamda 3 milyar TL nominal tutara kadar ipotek teminatlı menkul kıymetin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınacak ihraç belgesindeki izin süresince yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine ve bu ihraca ilişkin gerekli tüm yasal başvuru ve işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildi.

Bir başka açıklamada ise “Bankamız Yönetim Kurulu’nun 15.02.2024 tarihli kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Bankamızca bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde ve sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip toplamda 200.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) nominal tutara kadar ipotek teminatlı menkul kıymetin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınacak ihraç belgesindeki izin süresince yurtdışında ihraç edilmesine ve bu ihraca ilişkin gerekli tüm yasal başvuru ve işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. ” denildi.

(Kaynak: Foreks Haber)