Yeni kurulan şirket sayısı azaldı

2021 yılı Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %29,6 azalış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin açıkladığı verilere göre, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %29,6 kurulan kooperatif sayısı %6,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %38,7 oranında azaldı.

Detaylar şu şekilde:

“Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %15,8 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %5,2 oranında azalış olup kapanan kooperatif sayısında %153,5 artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %34,0 azalış oldu.

Temmuz 2021’de, Temmuz 2020’ye göre kurulan şirket sayısı %30,4 kurulan kooperatif sayısı %41,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %49,2 oranında azalmıştır.

Temmuz 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre %31,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %29,4 oranında azalış olup kapanan kooperatif sayısında %1.111,1 oranında artış olmuştur.

Temmuz 2021’de Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir

Temmuz 2021’de kurulan toplam 6.847 şirket ve kooperatifin %84,6’sı limited şirket, %13,7’si anonim şirket, %1,6’sı ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %39,2’si İstanbul, %10,3’ü Ankara, %6,0’ı İzmir’de kurulmuştur.

Bu ay Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

Temmuz 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %1,1 oranında azaldı.

2021 yılında toplam 62.239 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 53.200 limited şirket, toplam sermayenin %50,1’ini, 8.190 anonim şirket ise %49,9’unu oluşturmaktadır. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, haziran ayına göre %1,1 oranında azalmıştır.

Temmuz 2021’de şirket ve kooperatiflerin 2.266’sı ticaret, 1.142’si imalat ve 721’si inşaat sektöründe kurulmuştur. 634 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

Temmuz 2021’de şirket ve kooperatiflerin 2.266’i ticaret, 1.142’si imalat ve 721’i inşaat sektöründe kurulmuştur. Temmuz 2021’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 634’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 358’i inşaat, 182’si imalat faaliyetleri sektöründedir.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 359’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 204’ü inşaat 127’si imalat sektöründedir.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 583’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 229’u inşaat, 134’ü imalat sektöründedir.

Temmuz 2021’de kurulan 112 Kooperatifin 54’ü Konut Yapı Kooperatifidir. Temmuz 2021’de kurulan 120 Kooperatifin 54’ü Konut Yapı Kooperatifi, 30’u İşletme Kooperatifi 11’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Temmuz 2021’de 945 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Temmuz 2021’de kurulan 945 yabancı ortak sermayeli şirketin 524’i Türkiye, 52’si İran, 34’ü Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.

Kurulan 945 yabancı ortak sermayeli şirketin 80’i anonim, 865’i limited şirkettir. 2021 yılında kurulan şirketlerin 1.003’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 374’ü İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri ve 370’i Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 85,0’ını yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır. “