Yeni kurulan şirket sayısı yıllık %3,9 azaldı

Kurulan şirket sayısı eylülde aylık %15,7 artarken, yıllık bazda %3,9 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“2021 yılı Eylül ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %15,7 artış oldu.
Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %15,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %20,1 kurulan kooperatif sayısı %36,5 oranında artmıştır.

*Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %19,0 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %20,6 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında %6,1 azalış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %3,9 azalış oldu.

Eylül 2021’de, Eylül 2020’ye göre kurulan şirket sayısı %3,9 kurulan kooperatif sayısı %18,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %15,3 oranında azalmıştır.

Eylül 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre %7,5 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %3,7 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında % 4,5 oranında azalış olmuştur.

Eylül 2021’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Eylül 2021’de kurulan toplam 10.316 şirket ve kooperatifin %86,4’ü limited şirket, %12,3’ü anonim şirket, %1,3’ü ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %41,8’i İstanbul, %8,9’u Ankara, %5,8’i İzmir’de kurulmuştur.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Eylül 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %26,1 oranında arttı.

Eylül 2021’de şirket ve kooperatiflerin 3.481’i ticaret, 1.651’i imalat ve 1.143’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. 890 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

Eylül 2021’de şirket ve kooperatiflerin 3.481’i ticaret, 1.651’i imalat ve 1.143’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. Eylül 2021’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 890’ı toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 591’i inşaat, 284’ü imalat faaliyetleri sektöründedir.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 514’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 285’i inşaat 210’u imalat sektöründedir. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 686’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 237’si inşaat, 184’ü imalat sektöründedir.

Eylül 2021’de kurulan 131 Kooperatifin 71’i Konut Yapı Kooperatifidir.

Eylül 2021’de kurulan 131 Kooperatifin 71’i Konut Yapı Kooperatifi, 25’i İşletme Kooperatifi ve 9’ar adet olmak üzere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Eylül 2021’de 1.469 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Eylül 2021’de kurulan 1.469 yabancı ortak sermayeli şirketin 795’i Türkiye, 111’i İran, 52’si Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.

Kurulan 1.469 yabancı ortak sermayeli şirketin 126’sı anonim, 1.343’ü limited şirkettir. 2021 yılında kurulan şirketlerin 1.350’si Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 539’u Gayrimenkul acenteleri ve 502’si İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 81,3’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır. “