Yılmaz: Güçlü ekonomi, toplum ve Türkiye hedefi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Ekonomimizin temellerini ve dünya ekonomisindeki yerini sağlamlaştırarak ulaştığımız Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nda, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında güçlü ekonomi, güçlü toplum, güçlü Türkiye hedefine ulaşabilmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.” dedi.

Yılmaz, X’ten yaptığı açıklamada, “Ekonomi politikalarımızın eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere yılın beşinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantımızı gerçekleştirdik.” dedi.

Yılmaz, açıklamasında şunları söyledi:

“Bugünkü toplantımızda;

*Katma değeri yüksek ihracat potansiyelimizi artırıcı ve cari işlemler dengesinde sürdürebilir iyileşmeyi sağlayıcı yatırımlara yönelik olarak TCMB’nin Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri’nin (YTAK) genel çerçevesi Kurul tarafından değerlendirilmiş olup uygulama detayları ilgili kurumlar tarafından netleştirildikten sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. YTAK Programı’nın, TCMB’nin hedefleriyle uyumlu bir çerçevede tasarlanması kararlaştırılmıştır.**

*Uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğindeki dış finansman kaynakları hakkında değerlendirmeler yapılmış, bu kaynakların taahhüt edilmesinden sonraki süreçte daha etkin kullanımına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alınmıştır.

Ekonomimizin temellerini ve dünya ekonomisindeki yerini sağlamlaştırarak ulaştığımız Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nda, #TürkiyeYüzyılı vizyonu kapsamında güçlü ekonomi, güçlü toplum, güçlü Türkiye hedefine ulaşabilmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

Toplantıya katılan ve katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”