Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi temmuzda aylık %1,34, yıllık %22,80 arttı

Tarım-ÜFE’ de (2015=100), 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,42, bir önceki yılın  aynı ayına göre %22,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %20,72 artış  gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim  ormancılık ürünleri ve ilgili  hizmetlerde %0,61, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,33, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %2,54 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim  tek yıllık bitkisel ürünlerde %0,51, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %0,53, çok  yıllık bitkisel ürünlerde %4,26 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, yıllık en  fazla artış %41,67 ile lifli bitkiler alt grubunda oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt  gruplar %35,04 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı  tohumlar ve %34,27 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli  meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar  ise %2,06 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, %7,13 ile çeltik  ve %11,51 ile yağlı meyveler oldu.

Aylık en fazla artış %3,36 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert  çekirdekli meyveler alt grubunda gerçekleşti

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren  diğer alt gruplar %1,94 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal  ürünler ve %1,48 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı  tohumlar oldu. Buna karşılık aylık en az artış gösteren alt gruplar  ise %0,31 ile çeltik ve %0,38 ile canlı sığırlar (manda dahil),  bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Bir önceki aya göre en  fazla azalış ise %1,40 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt  grubunda oldu.

Temmuz 2021’de, endekste kapsanan 87 maddeden, 28 maddenin ortalama  fiyatında azalış olurken 11 maddenin ortalama fiyatında değişim  olmadı. 48 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.