ENFLASYON OCAK AYI BEKLENTİLERİ

Ocak 2021 Enflasyon Raporu açıklandı.

TCMB Başkan Naci Ağbal yüksek faiz ve güçlü Türk lirası sinyali verdi.

Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda 2021 ve 2022 enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 9,4 ve yüzde 7,0 seviyelerinde sabit tuttu. Raporda sıkı para politikasına uzun süre devam edileceği ve gerekirse ilave sıkılaşmaya gidilerek hedeflere yakınsanacağı vurgulanıyor.


2020 yılı enflasyon durum tespiti:

Tüketici enflasyonunun 2020 yılı Eylül ayındaki yüzde 11,75 seviyesinden yüzde 14,60’a yükselmesinde temel mal ve gıda grupları belirleyici olmuştur. Bu dönemde temel mal grubunun yıllık enflasyona katkısı 1,46 puan artışla 4,71 puana ulaşırken, gıda grubunun katkısı 1,33 puanlık yükselişle 4,69 puan olmuştur. 2020 yılında altın fiyatları da sepet içindeki düşük payına rağmen enflasyona 0,96 puanlık yüksek bir katkı yapmıştır. Öte yandan, enerji ile alkollü içecek ve tütün grupları toplam 0,73 puanlık katkıyla tüketici enflasyonunu önemli ölçüde sınırlamıştır. Üretici ve Tüketici Enflasyonu Neden Farklılaşıyor? Üretici fiyatları tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskılara ilişkin bir gösterge olsa da iki fiyat birbirinden önemli oranda farklılaşabilmekte ve aralarındaki geçişkenlik çoğu zaman birebir olmamaktadır. Bununla birlikte, üretici ve tüketici enflasyonunun tarihsel ortalamalarının uzun dönemde birbirine yakınsadığı görülmektedir. Nitekim Yİ-ÜFE’nin yıllık değişiminin Ocak 2004 – Aralık 2020 ortalaması yüzde 10,2 iken bu rakam TÜFE için yüzde 9,6 civarındadır.

Enflasyon Raporu Varsayım Güncellemeleri:

Değerlendirmemiz:

Uluslararası ham petrol fiyatlarında daha belirgin olmak üzere ABD doları cinsinden ithalat fiyatlarına ilişkin varsayımlar yukarı yönlü güncellenmiştir. IMF 2021 Ocak raporunda da yüzde 20’lik bir artış ön görülmektedir. Bununla paralel bir çizgide değişikliğe gidilmiştir.

İşlenmemiş gıda fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve uluslararası fiyatların son dönem eğilimleri dikkate alınarak 2021 yılı için gıda enflasyonu varsayımı bir miktar yukarı yönlü güncellenmiştir. Bu bağlamda yüzde 1’lik bir yukarı revizyon ile 10,5’ten 11,5’e yükseltilmiştir. Emtia piyasasında özellikle 10 yıllık düşüş trendinden çıkış ve kuraklık ihtimalleri bu seviyede daha da yukarıların görülmesi beklenebilir.

Yeni yönetimin sıkı politika duruşuna rağmen, güçlü büyüme beklentisi 9,4’lük enflasyon hedefi açısından risk unsuru oluşturmaktadır. Ocak ayı enflasyon beklenti anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 11,15 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,84 iken, bu anket döneminde yüzde 10,53 olmuştur.

Bu bağlamda bizim beklentimize göre 10,5-11 bandında bir aralıkta gerçekleşme ihtimalini daha gerçekçi görmekteyiz.