Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 167,8 milyar dolara geriledi

Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 5,2 milyar ABD doları azalarak 167,8 milyar ABD doları oldu.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,7 milyar ABD doları azalarak 159,6 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,5 milyar ABD doları azalarak 8,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,8 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar ABD doları azalışla 19,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,2 milyar ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 6 milyon ABD doları azalarak 2,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,7 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 2,5 milyar ABD doları artarak 10,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,0 milyar ABD doları azalışla 5,6 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 110 milyon ABD doları azalışla 1,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 5,1 milyar ABD doları azalarak 103,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,6 milyar ABD doları azalarak 7,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 159,6 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %63,2’sinin ABD doları, %33,4’ünün Euro, %1,5’inin Türk lirası ve %1,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,2 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %40,3’ünün ABD doları, %36,6’sının Euro, %19,1’inin Türk lirası ve % 4,0’ının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Kasım sonu itibarıyla, 159,6 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %40,3’ünü finansal kuruluşların, %59,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,2 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %83,6’sını finansal kuruluşların, %16,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,4 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.