BDDK: Bazı ticari kredilerde %200 risk ağırlığı uygulanacak

bddk bankacılık tasarruf

BDDK tarafından SYR hesaplamasına ilişkin değişiklikler hakkındaki karar yayımlandı.

BDDK’nın SYR hesaplamasına ilişkin değişiklikler hakkındaki kararı yayımlandı. SYR hesaplamasında yabancı para kalemler için 252 günlük kur ortalaması yerine 31 Aralık 2021 TCMB alış kuru kullanılacak. KOBİ tanımında ciro sınırı 250 milyon lira belirlendi. Bazı ticari kredilerde yüzde 200 risk ağırlığı uygulanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamasına ilişkin değişiklikle ilgili kurul kararı yayımladı.

BDDK’nın internet sitesinde yer alan kurul kararında; kredi riskine esas tutar hesaplamasında, parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla gerçekleşen son 252 iş gününe ait TCMB döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine yönelik uygulamanın; aksi yönde bir kurul kararı alınıncaya kadar, 31 Aralık 2021 tarihine ait Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılması suretiyle devam ettirilmesine karar verildiği ifade edildi.

KOBİ tanımında ciro sınırı 250 milyon lira

Açıklamada ayrıca KOBİ tanımına ilişkin ciro sınırının, yurt içi yerleşik KOBİ’ler açısından 250 milyon TL olarak belirlenmesine karar verildiği kaydedildi.

Bazı ticari kredilerde yüzde 200 risk ağırlığı

Bazı ticari kredilerin risk aralığında da değişikliğe gidildi. Açıklamada “Tarımsal krediler, KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılacak krediler, ihracat ve yatırım kredileri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki I, II, III ve IV sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılacak krediler, kurumsal kredi kartları yoluyla kullandırılacak krediler ve bankalara ya da finansal kuruluşlara kullandırılacak krediler hariç olmak üzere 1 Mayıs’tan itibaren kullandırılacak ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 200 risk ağırlığı uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Dünya Gazetesi