Evergrande, offshore tahvil sahipleri için yeni bir borç yeniden yapılandırma planı önerdi

China Evergrande Group

China Evergrande Group offshore tahvil sahipleri için yeni bir borç yeniden yapılandırma planı önerdi.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlere gör plan, China Evergrande borcu, Hong Kong Borsası’na kota iki iştirakinin her birinde yaklaşık %30’luk bir öz sermaye hissesiyle takas edecek.

China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. ve Evergrande Property Services Group Ltd. hisseler yeni borç yapılandırma girişimlerinde kilit bileşenler olarak kullanılacak.