Liberal Ekonomi yerini Keynesyen Ekonomiye mi bırakıyor? | Zeynep Ökten, Seyfettin Gürsel

Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten ve Bahçeşehir Üniversitesi BETAM Başkanı Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Ali Değermenci ile Yeni Dünya Düzeni programına konuk olarak küresel sistemdeki gelişmeleri, Çin devlet kapitalizminin küresel sistemi nasıl etkileyeceğini, liberal ekonomi yerini keynesyen ekonomiye mi bıraktığını ve gelir dağılımını etkileyen sebeplerin neler olduğunu Ekotürk’te anlattı.